Метою створення та діяльності Організації є

захист прав і законних інтересів осіб та забезпечення потреб членів громадської організації

625

людей вже з нами

Приєднуйтесь!

Завдання та напрями діяльності

Основними завданнями Організації є:

правова допомога

та правовий захист жертв порушень прав людини

пошук та застосування

форм ефективної участі громадськості в процесі врегулювання конфліктів, що пов’язані із захистом прав людини та основоположних свобод

представництво і захист

законних прав та інтересів членів Організації та інших осіб в органах державної влади, громадських, а також в інших організаціях, установах та підприємствах, як в Україні, так і за кордоном

сприяння

вдосконаленню трудового законодавства, вивченню та узагальненню міжнародного досвіду захисту прав людини, адаптації законодавства України до міжнародних норм і стандартів

створення

ефективної системи інформаційного забезпечення та впровадження нових бізнес-стандартів в сфері захисту прав людини і трудових відносин

вивчення

та пропаганда вітчизняного та зарубіжного позитивного досвіду у сфері регулювання трудових правовідносин, виконання експертних досліджень, захисту прав людини

співпраця

з міжнародними організаціями, благодійними фондами та іншими юридичними і фізичними особами для реалізації програм та проектів у сфері захисту прав людини, покращення питань зайнятості населення і трудової політики, медіації

організація

та проведення семінарів, круглих столів, прес-конференцій, інших публічних заходів із залученням вітчизняних та закордонних експертів, юристів, медіаторів

розробка

програми заходів щодо захисту та забезпечення прав і інтересів членів Організації, а також щодо захисту прав і інтересів інших громадян та участь у цих заходах